Strona główna
Artykuły
Biuletyn "Głoście Ewangelię"
Dom Formacji Misyjnej
Historia
Informacja
Kronika misyjna
Misjonarze diecezjalni
Misjonarze zakonni i świeccy
Misjonarze męczennicy
Księża tarnowscy na Wschodzie
Animacja i formacja misyjna
Szpital w Bagandou
Kleryckie Ognisko Misyjne
Kolędnicy misyjni
Wspomnienie o ks. Janie Czubie
Ofiarność i pomoc dla misji
Mungo Maboko

ks. Marek Pawełek

Ks. Marek Pawełek pisze o zakładanej z młodzieżową grupą parafialną fundacji. Jej celem jest stworzenie warsztatu, we którym młodzież uczyłaby się artystycznej obróbki marmuru, zaś dochód z wytwarzanych przedmiotów byłby przeznaczony na pomoc dla osób najbiedniejszych. 

 
Ourolandia, 17 listopada 2003 r.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Na wstępie chcę podziękować za przekazane pieniądze i wszelkie dobro.

 
Z grupą młodzieżową rozpoczęliśmy akcję – wspólnie zakładamy fundację na rzecz biednych. Chcemy stworzyć coś w rodzaju warsztatu rzemieślniczego, który by wyrabiał pamiątki z marmuru. Mamy już poparcie szefów małych zakładów, gdzie obrabia się marmur. Zapewnili nam materiał z odpadów oraz instruktorów do nauki obróbki artystycznej, prefektura dała już teren pod warsztat i zobowiązała się zakupić najpotrzebniejsze narzędzia.
 
Mamy również gotowe statuty organizacji działającej na zasadach fundacji ze specjalnym uwzględnieniem formacji religijnej.
 
Dyrektorka tutejszego gimnazjum zobowiązała się załatwić wszystkie sprawy papierkowe. W najbliższych dniach fundacja powinna zostać już oficjalnie zarejestrowana jako podmiot prawny. Idea jest taka, że młodzież będzie pracować w wolnym czasie za darmo, ucząc się przy okazji obróbki marmuru. Wypracowane pieniądze będą przeznaczane na potrzeby grup młodzieżowych i pomoc najbiedniejszym. Raz w tygodniu odbywać się będą spotkania ewangelizacyjne.
 
Mamy w okolicy ogromne złoża marmuru – stąd też myślę, że pomysł ten powiedzie się, zwłaszcza że nikt tutaj nie wyrabia marmurowych pamiątek, a marmur od nas jest przerabiany w innych miastach i różne firmy zarabiają na tym spore pieniądze.
 
W każdym razie projekt powolutku już rusza, dziś było kolejne spotkanie, mamy całkowite poparcie ze względu na rodzaj działalności, jaką planujemy, ja im obiecałem pomoc katechetyczną.
 
Nie wiem, czy byłaby szansa otrzymania jakiejkolwiek pomocy z Komisji Episkopatu, z pewnością znacznie przyspieszyłoby to nasz projekt. Zwłaszcza, że jego podstawowym celem jest ewangelizacja przez przykład i włączenie w tą działalność młodzież, która się błąka po ulicach i nie wie, co ze sobą zrobić.
 
Na tym kończę, pozdrawiam wszystkich serdecznie i bardzo proszę o modlitwę.
 
ks. Marek Pawełek 
Brazylia 
Głoście Ewangelię 1(2004), s. 21.