Strona główna
Artykuły
Biuletyn "Głoście Ewangelię"
Dom Formacji Misyjnej
Historia
Informacja
Kronika misyjna
Misjonarze diecezjalni
Misjonarze zakonni i świeccy
Misjonarze męczennicy
Księża tarnowscy na Wschodzie
Animacja i formacja misyjna
Szpital w Bagandou
Kleryckie Ognisko Misyjne
Kolędnicy misyjni
Wspomnienie o ks. Janie Czubie
Ofiarność i pomoc dla misji
Mungo Maboko

ks. Kazimierz Skórski

Ks. Kazimierz Skórski pracuje w Brazylii od 1995 roku. W niniejszym liście przybliża nam swoją parafię, której nie dawno został proboszczem. 
Salvador, 11 września 1998r.
 
 MOI DRODZY!
 
Czas od stycznia do czerwca to okres wytężonej pracy przy domu parafialnym. W święto patronalne parafii, czyli 24 czerwca, biskup pomocniczy (miał być kardynał, ale w tym dniu ogłoszono jego powołanie do Rzymu), poświęcił nowy dom parafialny. Dzięki pomocy organizacji w Niemczech ADVENIAT, udało mi się ukończyć ten dom, który został rozpoczęty jeszcze 10 lat temu. Dotychczas mieszkałem w Seminarium i dojeżdżałem do parafii, teraz wszystko się zmieni. Zawsze to własny kąt. Zapewni, co nas cieszy najbardziej, możliwość przyjęcia gości, gdyż z tym zawsze mieliśmy problemy.
 
W ostatnim czasie przyjęliśmy ks. Rysia Taraszkę. Jak zwykle to bywa na początku, był trochę przestraszony. Obecnie jest w Brasili na kursie. Wspominaliśmy z Witkiem nasze początki - bez żadnych znajomości, trochę "w ciemno". Piotrek i Rysiek już mieli łatwiejsze "wejście" w nową rzeczywistość. Ich warunki są trochę inne od naszych. Można powiedzieć, że lepsze i wielkie pole do pracy.
 
Moja parafia pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela posiada oprócz kościoła głównego, dwie wspólnoty: św. Rocha (Sao Roque) i św. Franciszka z Asyżu (Sao Francisco de Assis). Parafia powstała 32 lata temu. Położona jest mniej więcej w centralnej części miasta, pomiędzy dwoma ważnymi arteriami komunikacyjnymi. Trudno powiedzieć, ile mieszka ludzi na tym terenie. Szacunkowo podaje się pomiędzy 40 a 50 tysięcy. Każda wspólnota to małe centrum duszpasterskie. Do wiodących duszpasterstw trzeba zaliczyć: duszpasterstwo dzieci, młodzieży, liturgiczne oraz ruchy takie jak: Legion Maryi, Matki Bożej z Schönstadt. W pracy duszpasterskiej pomaga diakon stały Fernando Silva, który ze względu na zaawansowany wiek i choroby raczej sam potrzebuje opieki. Duszpasterstwo, szczególnie katecheza, opiera się na pracy katechetów świeckich, których mam 16. Przygotowanie do sakramentów Eucharystii, bierzmowania, chrztu przeprowadzają katechiści. Ilość udzielanych sakramentów (średnio) - chrzty 150 a 200 osób w ciągu roku, z czego ok. 20% to dorośli, I Komunii ok. 100 dzieci, bierzmowanych w ostatnim roku było 26. Sakrament małżeństwa w ostatnim roku przyjęło 8 par (ogólnobrazyliski kryzys). Ponadto posiadamy jeszcze 12 ministrów nadzwyczajnych Eucharystii, którzy co tydzień odwiedzają i zanoszą Komunię św. do chorych. W wielkim skrócie, tak wygląda moja parafia.
 
Kończąc, bardzo serdecznie pozdrawiam 
ks. Kazimierz Skórski
Brazylia - Salvador
Głoście Ewangelię 2(1999), s. 26-27.